29 Ekim 2014 Çarşamba

Cumhuriyetin 91.Yılı Kutlu Olsun!    Bir gün de Mustafa Kemal, galiba Avusturyalı bir gazeteci ile görüştüğü sırada (22 Eylül 1923) “Cumhuriyet” kelimesini ağzından kaçırması üzerine Meclisin ve İstanbul gazetecilerinin yüreği oynamıştır. Meclis Reisinin küçük odasına koşuşan birtakım milletvekilleri Mustafa Kemal’in bu “dil sürçünü” düzeltmesini istemişlerdir.

   Yine bu küçük odada geçen bir konuşmayı 11 Eylül 1923 tarihli notlarım arasında saklamışım. Konuşmanın rejim meselesine temas eden kısmını buraya alıyorum.
Mustafa Kemal Paşa, parti toplantısının kaçta olduğunu sordu. Üçte idi.
-Bana birde olduğunu söylediler, onun için erken geldim, dedi.
Odasına giderken bizi de davet etti. Mebus olmakla beraber hâlâ yaverliğini yapan eski zabitlerden (subaylardan) biri fırka nizamnamesinin son şeklini getirdi. Nizamname bugün bütün mebuslar tarafından birer birer imzalanacaktı.
Biraz sonra cebinden nizamnamenin bir nüshasını çıkardı. Sahife açığına yazdığı Fransızca bir cümleyi okudu. Bu, Fransız Cumhuriyeti’nin “bir ve gayr-i kabil-i tecezzi (bölünmez)” olduğunu söyleyen cümle idi.
-Dün akşam, Fransız ihtilâl tarihini gözden geçirdiğim vakit not etmiştim, dedi ve sildi.
Bir sualim üzerine Kanun-i Esasi tâdilatı meselesine geçtik.
Biraz önce içeriye giren Yunus Nadi’de (Abalıoğlu) aramızda idi.
Gazi dedi ki:
-Cumhuriyet ne demektir? Kamusa (sözlüğe) baktım, “chose publique” kelimeleriyle tercüme edilmiştir. Bizde manası ne olmalı?
Gazi’nin, sözü hangi bahis üstüne getirmek istediği belli idi. Kanun-i Esasi’de hükümet şeklini açıkça göstermek sırası geldiğini söyleyen Sabri Bey (Toprak):
-Mesele bugünkü vaziyetin ifade edilmesinden ibarettir, dedi.
Gazi:
-Ben projeyi gördüm, çok eksik yerleri var. Bu hafta kendim uğraşacağım. Sonra bazı arkadaşlarla hususî müzakerede bulunuruz ve Fırkaya (partiye) getiririz, dedi.
Yunus Nadi:
-Bunu en kuvvetli zamanımızda yapmalıyız.
Gazi kalemini masaya vurarak:
-En kuvvetli zamanımız bugündür, dedi.
Sonra yeni Kanun-i Esasi’nin kendi niyetine göre ilk maddesini okudu:
“Türkiye Cumhuriyet usulü ile idare olunur bir halk devletidir.”
Nihayet yakında Cumhuriyetin ilân olunacağını Mecliste Mustafa Kemal Paşa’nın ağzından işitiyorduk. Haber ağızdan ağza yayılarak, Mecliste herkes şüpheden kurtulacaktı. Acaba, böyle bir havadisi ölüm haberi gibi bekleyenler, harekete geçecek miydi?
Aramızdan biri sordu:
-Reisicumhur olduktan sonra gene Halk Fırkası’nın reisi kalacak mısınız?
Gazi gülümseyerek:
-Aramızda öyle! dedi.
Reisicumhurluk müddeti üzerinde konuştuk. Onun fikrince Reisicumhur, Büyük Millet Meclisi’nin de reisidir. Dört sene, yedi sene bahisleri geçti.
Bir gayretkeş:
-Kayd-ı hayat (yaşadıkça) şartıyla da olabilir, dedi.
Gazi sert bir tavırla bunu reddetti.
Bir arkadaş, fesih hakkı meselesini açtı:
-Vakıa (gerçi) şimdiki Meclis için düşünülecek bir şey yok. Sizin hükümetleriniz daima ekseriyet (çoğunluk) bulabilir. Fakat fırkalar (partiler) çoğalınca hükümetsizlik tehlikeleri de baş gösterebilir. Buna ne çare düşünüyorsunuz?
-Millet Meclisi, kendi kendini feshedebilir.
Bu cevap emniyet verecek gibi değildi. Arkadaşların ortaya sürdüğü fikirler, şöyle hülasa olunabilir: Cumhuriyeti Fransa’daki şekli ile almak arzusunda olanlar, bu hakkı Reisicumhura ve hükümete bırakmak teklifinde bulundular. Eski ittihatçı Sabri Bey ( Toprak), fesih hakkının Meşrutiyet devrinde iki defa suiistimal edildiğini hatırlatarak, ihtiyatlı olmayı tavsiye etti.
Bir arkadaş:
-Acaba fesih hakkı şartlarını son derece kayıtlamak, meselâ, Reisicumhur ve hükümetin, bu hakkı ancak fırkalar (partiler) arasındaki nispetsizlik anarşiye vardığı zaman kullanılması daha doğru değil mi? dedi.
Gazi:
-Millete müracaat eder, referandum yaparız, cevabını verdi.
Arkadaşlar bu usulün karışıklığını ve sebep olabileceği buhranları öne sürdüler. Münakaşa gene kendisinin bulduğu şöyle bir formül üstünde karar kıldı:
“Reisicumhur ve hükümet, Millet Meclisi ifa-yı vazife (görev yapma) imkansızlığında kaldığı vakit, yeni intibahat (seçimler) icra ettirmek (yaptırmak) hakkını haizdir (hakkına sahiptir).” Falih Rıfkı ATAY
“Çankaya Atatürk Devri Hatıraları”, Dünya Gazetesi 10-11 Mayıs 1952


18 Ekim 2014 Cumartesi

Hz.Süleyman'ın Yüzüğü


    Bütün semavi dinlerde saygıyla anılan bir peygamberdir Hz.Süleyman.O sadece bir peygamber değildir ayrıca büyük bir kraldır.O efsanelere göre israilogullarının başına geçmiş Tanrısal bir amacı olan güçlü bir kraldır.Günümüze kadar onun ismi nice efsaneye konu olmuştur.Bu yazımda en ilgi çekici olan yüzük olayını yazmak istedim.

    Rivayete göre Hz.Süleyman sadece insanoglunun degil hayvanların ve hatta cinlerin dahi kralıymış.Peki nasıl?İşte yüzük sayesinde.Bu yüzüğü biraz sihir olarak düşünebiliriz.Hikayeye göre bu yüzükte Allah'ın gizli bir isminin kudreti varmış.Bu kudret hükmetme kudretiymiş.İşte Hz.Süleyman bu yüzüğe sahip olarak hükmetme gücüne de kavuşmuştur.Yine rivayete göre bu yüzük Cebrail (as) tarafından Hz.Süleyman'a getirilmiştir.Bu yüzüğün Hz.Adem'in yüzüğü olduğu da söylenir.Süleyman peygambere ait olan yüzüğün taşı üst üstte geçmiş üçgenden oluşuyordu.Yahudilere göre altı köşeli bir yıldızı andıran yüzüğün köşelerinde Musa,Harun,Yakup,İshak,Davud ve İbrahim peygamberlerin isimleri kazılıdır.
Hikayeye göre Hz.Süleyman bu yüzüğü hiç parmağından çıkarmazmış.

    Sadece banyo yapacağı zaman çıkarırmış.O zaman da karısına emanet edermiş.Bir gün yine öyle yapmış.Lakin yüzüğün peşinde olan bir dev karısını kandırmayı başarmış ve yüzüğü almış.Böylece Süleyman gücünden mahrum kalmış.Uzun bir süre yerine gecen dev krallığı yönetmiş.Dev Hz.Süleyman'ın kılığına girdiği için hiç kimse bu durumu anlamamış.Hz.Süleyman gerçek Süleyman'ın kendisi olduğunu anlatmak istemiş fakat yüzük devde olduğu icin kimse ona inanmamış.İşte bu yüzden "Yüzük kimdeyse Süleyman o'dur" sözü söylenmiştir.Hz.Süleyman yüzüğü kaybedince varlığını da kaybetmiştir.Yokluk içine düşmüştür.Ama yine de Allah'a şükretmeye ve dua etmeye devam etmiştir.Yüzüğün bir şekilde kendisine geri döneceğine inanmıştır.Nitekim gel zaman git zaman sahtekar dev yüzüğü sakarlıkla nehire düşürmüş.Bu yüzüğü bir balık yutmuş ve balığı da Hz.Süleyman tutmuş.Yemek için balığın içini açtığında Hz.Süleyman yüzüğüne kavuşmuş.
Kur'an'a göre Süleyman peygamber, asasına dayanır halde ölmüş, uzun süre öldüğü anlaşılamamış, ancak kurtların kemirmesi ile bastonunun düşmesi sonucu öldüğü anlaşıldıktan sonra defnedilmiştir. Bu ayetle cinlerin gaibi bilemeyecekleri anlatılmak istenir.

BİR GERÇEK...

    Bugün İsrail devletinin bayrağında bulunan altı köşeli yıldızın Hz.Süleymanın yüzüğünün üzerine işlenmiş mührü olduğu söylenir.Ancak bu sembolü sadece Yahudilik için önemli görmek yanlıştır.Nitekim İslam dünyası içinde önemlidir.Eskiden bu sembolün olduğu birçok İslam eserini bulabilirsiniz.En basitinden bazı cami minarelerinde bu sembolün işlendigi görülebilir.Bunun en büyük sebebi sembolün İslam dünyası içinde kutsal bir yeri olmasıdır.

    Bu sembolün İslam dünyası açısından kutsal olduğunu gösteren bana göre en dikkat çekici örneği Barbaros'un sancağıdır.İslam bayrağını denizlerde hakkıyla savuran Barbaros Hızır Hayreddin Paşa'nın sancağındaki sembollerden birisi de bu altı köşeli yıldızdır.Barbaros bu sembolle tıpkı Hz.Süleyman gibi rüzgarlara hükmettigine inanmıştır.Bu yüzden bu sembolü sadece bir devlet üzerinden görüp ona öfke beslemek gereksizdir.Gerçek farklıdır.

sancakbarbaros
Barbaros'un Sancağı


Yazımı okuduğunuz için Teşekkür ederim.Lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyiniz.

11 Ekim 2014 Cumartesi

En İyi Gençlik Dizilerimiz    Gençlik dizileri...Türk tv tarihinde her dönem mutlaka kendine yer bulan dizilerdir.Bunun en büyük sebebi tabii ki genc nüfuslu bir ülke olmamızdır.Bu yazımda hafızalara kazınmıs gençlik dizilerimizi tanıtacagım.Bu yüzden bir sıralama yaptım.İste o genclik dizilerimiz:

6.LİSE DEFTERİ:

    İsminden de anlaşılacağı üzere dizinin ana teması liseli gençlik.Aslında bu dizi Hayat Bilgisi dizisine misilleme olarak cekildi diyebiliriz.Kanal D Hayat Bilgisi dizisini Show Tv'ye kaptırınca bu dizinin yolu açıldı.Nitekim dizideki bazı replikler de bu rekabeti gösterir nitelikte.Neyse diziyi biraz anlatmak gerekirse olaylar Kabataş lisesinde geciyor.Bu lisede okuyanların hayat mücadeleleri anlatılıyor.Emre Altug,Ece Erken,Sarp Levendoglu,Sinem Kobal,Dağhan Külegeç gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştıgı bu dizi klasik bir gençlik dizisi olarak görünse de aslında bence bazı tabuları zorlayan bir gençlik dizisiydi.Nitekim işledigi bazı konular bu görüşümü destekler nitelikte.Dizinin yayın tarihi 2003 sezon sayısı 1.Mutlaka izleyin Derim.

5.ARKA SIRADAKİLER:

    Bu dizi ilk defa gözüme çarptıgında pek başarılı olacagına inanmamıştım.Fakat yanıldım.Dizi yayınlandıgı dönemde büyük bir kitle kazandı.Bu kitleyle beraber 6 sezon boyunca ekranlarda boy gösterdi.Bu 193 bölüm demekti.Dizi kendi içinden farklı projelerde çıkardı.Örnek;Kemal Ögretmen dizisi.Dizide idealist bir ögretmenin yani Kemal Ögretmenin ögrencilerini dogru yola sokma mücadelesi konu ediliyor.Bunun dısında tabii cok farklı konularda mevcut.Başrollerini Barış Atay,Sinem Öztürk,Bülent Yarar,Pelin Akil gibi usta oyuncuların paylastıgı Arka Sıradakiler hafızalara girmeyi başarmıstır.Mutlaka izleyin.

4.KAVAK YELLERİ:

    2007 Yılında başlayıp 2011 yılında son bulan bu dizi gençler arasındaki karmaşık ilişki yumagının ekrana yansımasıydı.Muhteşem yüzyıl dizisinin yapımcısı olan Timur Savcı'nın yükselmesinde önemli bir yeri olan bu dizi yayınlandıgı dönemde büyük bir ilgiyle takip edildi.Dizide dört arkadaşın hayat mücadelesi konu ediliyor.Bunun dışında dizide yine aşk önemli bir tema olarak karşımıza çıkıyor.Özellikle Kavak Yelleri dizisinin ilk sezonu oldukça eglenceli ve beklentileri karşılar niteliktedir.Bu dizi bazı çalkantılar yaşasa da 5 sezon boyunca ekran macerasına devam etmiş ve en önemlisi Pelin Karahan,Aslı Enver,İbrahim Kendirci,Dağhan Külegeç gibi oyuncuların fark edilmesini saglamıstır.İzleyin derim.

3.KOÇUM BENİM:

   1970'li yıllarda ekrana gelen Beyaz Gölge dizisinin yerli versiyonudur.Dizi 2002-2004 yılları arasında ekrana gelmiştir.Dizide lise basketbol takım oyuncularının hayat mücadelesi konu ediliyor.Basketbol eksenli ilk gençlik dizimiz diyebiliriz.Nitekim basketbolu konu edinmesi daha sonraki genclik dizilerinide etkilemistir.Acıkcası Koçum Benim dizisinde eger izlerseniz bir samimiyet bulacaksınız.Bu samimiyet sizi bu diziye baglayacak.Tarık Akan,Ebru Cündübeyoglu,Ozan Güven,Zihni Göktay gibi usta oyuncuların başrolde oldugu Kocum Benim dizisi 3 sezon sürmüştür.Bu da 47 bölüm demektir.Mutlaka izleyin.

2.HAYAT BİLGİSİ:


    Yayınlandıgı dönemde küçük büyük herkesin gönlünü fetheden bu dizi hala cok özlenir.Cünkü sonrasında aynı kalite yakalanamamıştır.Kopil,Pikacu,Ortega,Arif,Kikirik,Barbi,Törpü ve tabii Afet Hoca karakterlerini kim unutabilir?Dizi idealist bir hoca olan ve hep sürgün gören Afet Hocanın  Rıdvan Kanat lisesindeki ögrencileri yola sokma cabasını konu edinir.Tabii bu yolda en büyük düşmanını Amil Hocayı unutmamakta lazım.Nitekim aralarındaki mücadele ne olursa olsun son bölüme kadar sürüyor.Peki kim kazanıyor?İzleyenler bilir izlemeyenler icin sır olsun.Hayat bilgisi dizisi efsane olabilmis nadir dizilerimizdendir.Bunun dışında dizi Kerem Kupacı,Ümit Erdim,Serhan Arslan,Gökçe Bahadır,Paşhan Yılmazel,İpek Erdem gibi oyuncuların tanınmasını saglamıştır.Afet Hocanın bu macerasını mutlaka izleyin derim.(Bu arada Hoca camide :)

1.YEDİ NUMARA:

    Efsanelerin efsanesi bir dizidir.Üniversite gençliğini en gercekci bicimde yansıtabilmiş bir dizidir.Dizi Üniversite okumak icin farklı kentlerden İstanbul'a gelmiş olan dört kız ve iki köylü emmioglunun aynı evde kalmalarıyla başlamıstır.Kaldıkları evin kapı numarası yedi oldugu icin dizinin ismi de yedi numaradır.Bunun dışında hic cocukları olmamıs bir cift olan Vahit ve Zeliha karakterlerinin bu ögrencilere hem ev sahibi olma münasebetiyle hem de cocuk özlemleri olması sebebiyle evlatları gibi davranması diziyi daha bir samimi kılmıstır.Bunun dışında dizide kısa bir dönem rol almasına ragmen gercekten begeni toplayan Sabit karakterini de unutmamak lazım.Dizide konu edinen yokluk ve verilen samimi hikayeler ögrencilerin hayatını anlatıyor sanki.Mutlaka ama mutlaka izleyin derim.

4 Ekim 2014 Cumartesi

Kurban Bayramınız Kutlu OlsunSaffat Suresi 100-113. Ayet meali


100. O: "Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver" dedi.

101. İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik.

102. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: "Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin" dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.
103. Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca:
104. Biz ona: "Ey İbrahim!" diye seslendik.
105. Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.
106. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır.
107. Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.
108. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık:
109. İbrahim'e selam! dedik.
110. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.
111. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır.
112. Sâlihlerden bir peygamber olarak O'na (İbrahim'e) İshak'ı müjdeledik.
113. Kendisini ve İshak'ı mübarek (kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak.

Karasal Anten Blog olarak Kurban Bayramını Kutluyoruz...

3 Ekim 2014 Cuma

Video Caps Nasıl Yapılır?    İncicaps sitesini yakından takip eden birisi olarak komik caps aleminin kaynağı olan İncicaps sitesi hakkında daha önceleri bir yazı yazmıştım.O yazı Android cihazınızdan nasıl caps yapacağınızla ilgiliydi.O zamandan bu zamana İncicaps sitesi çok değişti.Artık sitede video caps dediğimiz olayda başladı.Video caps bir vizontele söylemiyle capsin hareketlisi.Peki video caps nasıl yapılır?Bu konu hakkında aslında bizzat siteden yazılar yazılıyor.Ancak yeni bir uygulama olduğu için hala kafalar karışık.Bu yazımda bu karışıklıkları gidermek istiyorum.Video caps yapma konusunda yararlı olacak linkler paylaşmak istiyorum.

    Öncelikle video caps yapmak için elinizde bir program olmalı.Size bu konuda Camtasia Studio programını önerebilirim.Bunun dışında Movie Maker ile de video caps yapmayı deneyebilirsiniz.Ancak pek tavsiye etmem hem çok uğraştırır hem de kalitesiz görüntü getirir.Bu yüzden Camtasia Studio programınını kullanın.Bu programla nasıl caps yapacağınız hakkında bir arkadaşımızın paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz.İşte o video:   Bunun dışında Video caps hakkında bilgilendirici mesajları bizzat olayın döndüğü siteden de takip edebilirsiniz.İşte incicaps sitesindeki video caps hakkında bilgiler verilen akademideki o tartışma konuları:

Video caps nasıl yapılır?
Videocaps nasıl yapılır videosunu hazırlayan üyeden video caps konusunda bilgiler

Bu yazının caps yapımcılarına yararlı olması dileğiyle..